Japanische Architekten

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

TATSUNO Kingo 辰 野金吾
1854-1919
Schüler des Josiah CONDER
           » Bank of Japan / Tôkyô- Tôkyô 1896
           » Bank of Japan / Ôsaka - Ôsaka 1903
           » Daiichi-Kangyô-Bank - Kyôto 1906
           » Kyôto Museum / Anbau - Kyôto 1906
          
» Fukuoka Kulturzentrum - Fukuoka 1909
           » Tôkyô Hauptbahnhof - Tôkyô 1914
           » Nihon-Seimei-Hoken - Kyôto 1914
           » Hokkoku Bank Kyôto - Kyôto 1916
           » Stadthalle Nakanoshima - Ôsaka 1918

BANK OF JAPAN TÔKYÔ
Tôkyô 1896
BANK OF JAPAN ÔSAKA
Ôsaka 1903


DAIICHI-KANGY
Ô
-BANK
Kyôto 1906

KYÔTO-MUSEUM
/ ANBAU

Kyôto
1906


FUKUOKA KULTRUZENTRUM
Fukuoka
1909

TÔKYÔ HAUPTBAHNHOF
Tôkyô 1914


NIHON-SEIMEI-HOKEN

Kyôto 1914HOKKOKU BANK
/ KYÔTO FILIALE
Kyôto 1916

STADTHALLE IN NAKANOSHIMA

Ôsaka 1918