TATSUNO Kingo

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

NIHON-SEIMEI-HOKEN * "NIHON-LEBENSVERSICHERUNG"
Kyôto 1914

*
TATSUNO Kingo + YAMAMOTO Kannoshin + KATAOKA Yasushi


D 232 458
TATSUNO Kingo
Nihon-Seimei-Hoken - Architektur / Kyôto 1914
Zeitgenössische Architektur
D 232 462
TATSUNO Kingo
Nihon-Seimei-Hoken - Kyôto 1914  (2)
Zeitgenössische Architektur
D 232 460
TATSUNO Kingo
Nihon-Seimei-Hoken - Architektur der Taishô-Zeit
Zeitgenössische Architektur

D 232 459
TATSUNO Kingo
Nihon-Seimei-Hoken - Info-Tafel
Zeitgenössische Architektur
D 232 461
TATSUNO Kingo
Nihon-Seimei-Hoken - Kyôto  (4)
Zeitgenössische Architektur