TATSUNO Kingo

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

FUKUOKA AKARENGA KULTURZENTRUM
Akarenga Bunkakan
Fukuoka
1909


TATSUNO Kingo + YAMAMOTO Kannoshin + KATAOKA Yasushi


D 254 772
TATSUNO Kingo
Fukuoka Akarenga Kulturzentrum - Stadt Fukuoka 1909
Zeitgenössische Architektur
D 254 771
TATSUNO Kingo
Fukuoka Akarenga Kulturzentrum - Fukuoka /  Architektur der Meiji-Zeit  (2)
Zeitgenössische Architektur

D 254 775
TATSUNO Kingo
Akarenga Kulturzentrum - Fukuoka  (3)
Zeitgenössische Architektur
D 254 776
TATSUNO Kingo
Akarenga Kulturzentrum - Fukuoka  (4)
Zeitgenössische Architektur
D 254 768
TATSUNO Kingo
Akarenga Kulturzentrum - Fukuoka  (5)
Zeitgenössische Architektur