KATAOKA Yasushi

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

NIHON-SEIMEI-HOKEN *
"NIHON LIFE INSURANCE"

Kyôto 1914
* KATAOKA Yasushi + YAMAMOTO Kannoshin + TATSUNO Kingo

D 232 458
KATAOKA Yasushi
Nihon-Seimei-Hoken - architecture / Kyôto
contemporary architecture
D 232 462
KATAOKA Yasushi
Nihon-Seimei-Hoken - Kyôto 1914  (2)
contemporary architecture
D 232 460
KATAOKA Yasushi
Nihon-Seimei-Hoken - architecture / Taishô period
contemporary architecture