BANK OF JAPAN
Tôkyô 1896
BANK OF JAPAN
Ôsaka 1903


DAIICHI-KANGY
Ô
BANK
Kyôto 1906

KYÔTO MUSEUM / ANNEX
Kyôto
1906


FUKUOKA CULTURE CENTER
Fukuoka
1909
TÔKYÔ CENTRAL STATION
Tôkyô 1914


NIHON-SEIMEI-HOKEN
Kyôto 1914

THE HOKKOKU BANK / KYÔTO BRANCH
Kyôto 1916


ÔSAKA CENTRAL PUBLIC HALL
Ôsaka 1918