MURANO Tôgo

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

MIYAKO HOTEL
WESTIN MIYAKO KYOTO

 
Kyôto 1960


D 245 682

  D 258 908
MURANO Tôgo
Miyako-Hotel / Außenansicht - Kyôto
Moderne Architektur

D 258 912
MURANO Tôgo
Miyako-Hotel / Außenansicht - Stadt Kyôto  (2)
Moderne Architektur
D 258 906
MURANO Tôgo
Miyako-Hotel / Außenansicht - Kyôto  (3)
Moderne Architektur

  D 258 877
MURANO Tôgo
Miyako-Hotel / Außenansicht - Kyôto  (4)
Moderne Architektur
D 258 887
MURANO Tôgo
Miyako-Hotel / Außenansicht - Kyôto  (5)
Moderne Architektur

  D 258 910
MURANO Tôgo
Miyako-Hotel / Außenansicht - Kyôto  (6)
Moderne Architektur

D 258 878
MURANO Tôgo
Miyako-Hotel / Außenansicht - Kyôto  (7)
Moderne Architektur
D 258 905
MURANO Tôgo
Miyako-Hotel / Außenansicht - Kyôto  (8)
Moderne Architektur

  D 258 914
MURANO Tôgo
Miyako-Hotel / Außenansicht - Kyôto  (9)
Moderne Architektur
D 258 913
MURANO Tôgo
Miyako-Hotel / Außenansicht - Kyôto  (10)
Moderne Architektur

  D 258 907
MURANO Tôgo
Miyako-Hotel / Außenansicht / Kapelle - Kyôto  (11)
Moderne Architektur
D 258 909
MURANO Tôgo
Miyako-Hotel / Außenansicht - Kyôto  (12)
Moderne Architektur

  D 258 861
MURANO Tôgo
Miyako-Hotel / Anbau Kasuien
Moderne Architektur
D 258 860
MURANO Tôgo
Miyako-Hotel / Anbau Kasuien  (2)
Moderne Architektur

  D 258 920
MURANO Tôgo
Miyako-Hotel / Innenansicht - Kyôto
Moderne Architektur

D 258 917
MURANO Tôgo
Miyako-Hotel / Innenansicht - Kyôto  (2)
Moderne Architektur
D 258 918
MURANO Tôgo
Miyako-Hotel - Kyôto  (3)
Moderne Architektur

  D 258 848
MURANO Tôgo
Miyako-Hotel - Kyôto  (4)
Moderne Architektur

D 258 850
MURANO Tôgo
Miyako-Hotel / Innenansicht - Kyôto  (5)
Moderne Architektur
D 258 849
MURANO Tôgo
Miyako-Hotel - Kyôto  (6)
Moderne Architektur