Ashikaga shôgun

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

ASHIKAGA Yoshihide
足利義栄 (1538-1568)
14th shôgun of the Muromachi period

reign: 1568 - Kyôto

« Ashikaga Yoshiteru
Ashikaga Yoshiaki »

... no pictures yet ...