Nakanoshima Area / Ôsaka City

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

Yodoyabashi

D 282 293
Ôsaka Bank of Japan


Fluss Dôjima-gawa

D 215 163
Yodoyabashi - Brücke Suishô-bashi (1929 / 1982) - Fluss Dôjima-gawa
Nakanoshima / Stadt Ôsaka
D 215 194
Suishô-bashi - Dôjima-gawa  (2)
Nakanoshima / Stadt Ôsaka

D 215 193
Suishô-bashi - Dôjima-gawa + Nakanoshima Park  (3)
Nakanoshima / Stadt Ôsaka
D 215 221
Suishô-bashi - Dôjima-gawa  (4)
Nakanoshima / Stadt Ôsaka

D 282 295
Rathaus Ôsaka (1985)
Nakanoshima / Stadt Ôsaka
D 282 302
Rathaus Ôsaka + Brücke Yodayabashi (1935)
Nakanoshima / Stadt Ôsaka

D 282 300
Bank of Japan Ôsaka / Fluss Tosabori-gawa - November 2012
Nakanoshima / Stadt Ôsaka
D 282 301
Bank of Japan Ôsaka - November 2012  (2)
Nakanoshima / Stadt Ôsaka

D 282 293
Bank of Japan Ôsaka + Brücke Yodoya-bashi - November 2012  (3)
Nakanoshima / Stadt Ôsaka
D 282 294
Bank of Japan Ôsaka + Yodoya-bashi + Tosabori-gawa  (4)
Nakanoshima / Stadt Ôsaka