vicinity / Nagoya City

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

Kiyosu
清須市
kiyosu-shi
D 278 004
Shinkansen - bridge over Shônai-gawa river
vicinity / Nagoya City

D 278 010
Shinkansen - Shônai-gawa  (2)
vicinity / Nagoya City

D 238 178
Kiyosu-jô castle - main tower
vicinity / Nagoya City
D 238 159
view from the top of the castle - Kiyosu
vicinity / Nagoya City