Shinkansen

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

... on the way

D 288 457
Shinkansen train crossing a bridge in Gifu / November 2012


D 267 690
Shinkansen meets Shinkansen
Shinkansen / traffic
D 267 686
Shinkansen meets Shinkansen  (2)
Shinkansen / traffic

D 288 416
Shinkansen train crossing a bridge in Gifu / November 2012  (2)
Shinkansen / traffic
D 288 420
Shinkansen train crossing a bridge in Gifu / November 2012  (3)
Shinkansen / traffic

D 205 279
Shibaura / Tôkyô
Shinkansen / traffic - highres photo
D 205 286
Takahama-nishi canal - Shibaura / Kônan / Tôkyô
Shinkansen / traffic - highres photo

J 263 126
Shiba / Shibaura / Tôkyô
Shinkansen / traffic - highres photo

D 205 339
Shinbashi / Tôkyô
Shinkansen / traffic
D 206 102
JR 700 in Shinbashi / Tôkyô
Shinkansen / traffic - highres photo
J 263 176
Takahama-nishi canal - Shibaura / Tôkyô  (2)
Shinkansen / traffic - highres photo

D 206 106
JR 300 in Shinbashi / Tôkyô
Shinkansen / traffic - highres photo
D 206 107
JR 500 in Shinbashi / Tôkyô
Shinkansen / traffic - highres photo

D 205 345a
AMBITIOUS JAPAN - Tôkyô City
Shinkansen / traffic

D 278 004
Shônai-gawa river - Nagoya City
Shinkansen / traffic - highres photo
D 278 010
Shônai-gawa  (2)
Shinkansen / traffic - highres photo

D 240 879
shinkansen location route - Kusatsu City
Shinkansen / traffic
D 240 878
location route - Kusatsu  (2)
Shinkansen / traffic

J 257 477
Tôkyô City
Shinkansen / traffic
J 257 476
Tôkyô  (2)
Shinkansen / traffic

J 246 113
Tôkyô  (3)
Shinkansen / traffic

J 259 405
Kyôto City
Shinkansen / traffic
J 258 455
Tôkyô  (4)
Shinkansen / traffic

J 233 265
train leaving Kyôto Station
Shinkansen / traffic
J 259 303
JR 500 is crossing a river in Gifu
Shinkansen / traffic
J 258 091a
Shin-Fuji - Fuji
Shinkansen / traffic

J 258 092
rail bridge in Shin-Fuji - Mt. Fuji
Shinkansen / traffic
J 258 091
Shin-Fuji - Fuji  (3)
Shinkansen / traffic

D 238 239
Kiyosu-jô castle - Nagoya
Shinkansen / traffic
D 238 237
Kiyosu-jô - Nagoya City
Shinkansen / traffic