Buddhist art

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

Great Buddha / Giant Buddha
大仏 daibutsu
Giant Buddha of Asuka
Asuka-dera temple / Asuka


Giant Buddha of Kamakura
Kôtoku-in temple / Kamakura City


Giant Buddha of Gifu
Shôhô-ji temple / Gifu City


Giant Buddha of Nara
Tôdai-ji temple / Gifu City


Giant Buddha of Nagoya
Tôgan-ji temple / Nagoya City