Heian-Zeit

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

Minamoto no Yoritomo