Rakan

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

Rakan im Tempel Manpuku-ji
Stadt Uji

J 215 328
Tempel Manpuku-ji  (2)
Rakan / IkonographieJ 215 324
Manpuku-ji - Stadt Uji  (2)
Rakan / Ikonographie

J 215 325
Buddha-Jünger - Manpuku-ji / Uji  (3)
Rakan / Ikonographie