Stadt Ôsaka

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

Shin-Ôsaka Area
D 293 272
Shinkansen-Depot - November 2013
Shin Ôsaka / Ôsaka
D 293 272a
Shinkansen-Depot - November 2013  (2)
Shin Ôsaka / Ôsaka

D 293 240
Shinkansen aus Kyôto kurz vor Einfahrt in "Shin-Ôsaka Station"
Shin Ôsaka Area / Ôsaka
D 293 228
Shinkansen nach Kyôto kurz nach Abfahrt von "Shin-Ôsaka Station"
Amerika-mura / Chûô-ku

D 293 282
Hotel Liberty
Shin Ôsaka Area / Ôsaka
D 293 287
Hotel Liberty  (2)
Shin Ôsaka Area / Ôsaka

Ôsaka Monorail
大阪モノレール


D 293 256
Ôsaka Monorail - Settsu / nördliche Präfektur Ôsaka
Shin Ôsaka Area / Ôsaka
D 293 255
Ôsaka Monorail - Settsu  (2)
Shin Ôsaka Area / Ôsaka

D 293 257
Ôsaka Monorail - Settsu  (3)
Shin Ôsaka Area / Ôsaka
D 293 250
Ôsaka Monorail - Settsu  (4)
Shin Ôsaka Area / Ôsaka

Fluss Kanzaki-gawa
神崎川

D 293 275
Fluss Kanzaki-gawa
Shin Ôsaka Area / Ôsaka
D 293 276
Kanzaki-gawa - s.a. Flüsse / Ôsaka  (2)
Shin Ôsaka Area / Ôsaka

D 293 277
Kanzaki-gawa  (3)
Shin Ôsaka Area / Ôsaka