Stadt Nagoya

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

Bahnhofsviertel / Nakamura-Bezirk

D 289 027
Wolkenkratzer: Midland Square, JR Stations Towers und Nagoya Lucent Tower


» JR Station Towers
» Midland Square
» Mode Gakuen Spiral Towers
» Nagoya Lucent Tower
» Shikemichi / Horikawa / Endôji

 D 250 953
Nagoya International Center / NIC
Bahnhofsviertel / Stadt Nagoya