IIDA Yoshihiko

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

NOYORI-KONFERENZHALLE
NAGOYA-UNIVERSITÄT
Nagoya 2003


D 277 680

D 277 683
IIDA Yoshihiko
Noyori-Konferenzhalle - Nagoya-Universität  (2)
Moderne Architektur
D 277 684
IIDA Yoshihiko
Noyori-Konferenzhalle / Nagoya-Universität - Stadt Nagoya  2003  (3)
Moderne Architektur
D 277 681
IIDA Yoshihiko
Noyori-Konferenzhalle / Nagoya-Universität  (4)
Moderne Architektur