TAKAMATSU Shin

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

ÔMURA FASHION DESIGN COLLEGE
Fukuoka 2002


D 254 806

D 254 803
TAKAMATSU Shin
Ômura Fashion Design College - Fukuoka
Moderne Architektur
D 254 802
TAKAMATSU Shin
Ômura Fashion Design College - Stadt Fukuoka 2002  (3)
Moderne Architektur
D 254 807
TAKAMATSU Shin
Ômura Fashion Design College - Fukuoka  (4)
Moderne Architektur