TAKAMATSU Shin

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

ÔMURA HAIR DRESSING COLLEGE
Fukuoka 1998
 

D 254 808
TAKAMATSU Shin
Ômura Hair Dressing College - Fukuoka
Moderne Architektur
D 254 810
TAKAMATSU Shin
Ômura Hair Dressing College - Stadt Fukuoka 1998  (2)
Moderne Architektur
D 254 809
TAKAMATSU Shin
Ômura Hair Dressing College - Fukuoka  (3)
Moderne Architektur