NIKKEN SEKKEI

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

SHINJUKU SUMITOMO TOWER
Nishi-Shinjuku / Tôkyô 1974
Höhe 210 m - Stockwerke 52

D 213 866
NIKKEN SEKKEI
Shinjuku Sumitomo Tower
Tôkyô 1974
Moderne Architektur
D 213 872
NIKKEN SEKKEI
Shinjuku Sumitomo Tower
Nishi-Shinjuku / Tôkyô  (2)
Moderne Architektur
D 213 861
NIKKEN SEKKEI
Shinjuku Sumitomo Tower
Tôkyô  (3)
Moderne Architektur