ISOZAKI Arata

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

KONZERTHALLE KYÔTO
KYÔTO CONCERT HALL
Kyôto 1995


J 259 307

J 259 306
ISOZAKI Arata
Kyôto Konzerthalle - Moderne Architektur / Kyôto 1995
Moderne Architektur
J 259 309
ISOZAKI Arata
Kyôto Konzerthalle - Kyôto  (3)
Moderne Architektur