Ashikaga shôgun

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

ASHIKAGA Yoshikazu
足利義量 (1407-1425)
5th shôgun of the Muromachi period

reign: 1423-1425 - Kyôto City

« Ashikaga Yoshimochi
Ashikaga Yoshinori »

... no images yet ...