flora

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

vegetables
野菜 yasai

J 265 449


radish
大根 daikon

J 265 452
harvested radish
vegetables / flora
D 208 382
harvested radish - Mishima / Tôkaidô  (2)
vegetables / flora

J 265 449
harvested radish  (3)
vegetables / flora
D 208 383
harvested radish - radish path  (4)
vegetables / flora