automobile / car

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

city traffic
街の道路交通 machi-no-dôro-kôtsû

D 211 487
rush hour in Ueno / Tôkyô


D 282 247
Midosuji boulevard in Umeda / Ôsaka 2012
car / traffic
D 282 287
Midosuji - Umeda  (2)
car / traffic

J 245 177
traffic in Aoyama / Tôkyô
car / traffic
J 233 198
traffic in Shinjuku / Tôkyô
car / traffic

J 202 313
main street Yasukuni-dôri - Tôkyô
car / traffic
J 269 375a
traffic police / traffic in Marunouchi / Tôkyô
car / traffic
D 202 021
Iidabashi / Tôkyô
car / traffic

J 240 279
city expressway - Akasaka / Tôkyô
car / traffic
J 255 224
main street Yasukuni-dôri - Shinjuku / Tôkyô
car / traffic
J 251 161
traffic in Ikebukuro / Tôkyô
car / traffic

J 251 156
main street Shôwa-dôri - Tôkyô
car / traffic
J 258 338
Shôwa-dôri - Tôkyô  (2)
car / traffic
J 245 178
Shôwa-dôri - Tôkyô  (3)
car / traffic

J 238 343
traffic - Nagoya City
car / traffic
J 238 346
traffic - Nagoya  (2)
car / traffic
J 222 310
traffic - Nagoya  (3)
car / traffic

J 233 178
traffic jam - main street Gôjô-dôri / Kyôto City
car / traffic
J 222 071
traffic jam - Gôjô-dôri / Kyôto  (2)
car / traffic
J 222 073
traffic jam - Gôjô-dôri / Kyôto  (3)
car / traffic