temple

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

Tô-ji 東 寺
Kyôto City


J 232 338J 232 337
Tempel Tô-ji
pagoda - Kyôto City
temple / architecture

D 261 030
Tô-ji
pagoda / twilight - Kyôto
Tempel / Architektur
D 261 033
Tô-ji
pagoda / twilight - Kyôto  (2)
Tempel / Architektur
D 261 039
Tô-ji
pagoda / twilight - Kyôto  (3)
Tempel / Architektur

D 261 034
Tô-ji
pagoda / twilight - Kyôto  (4)
temple / architecture
D 261 035
Tô-ji
pagoda / twilight - Kyôto  (5)
temple / architecture
D 261 027
Tô-ji
pagoda / twilight - Kyôto  (6)
temple / architecture

D 232 176
Tô-ji
pagoda in autumn
temple / architecture
D 232 174
Tô-ji
pagoda in autum - Kyôto City   (2)
temple / architecture
D 232 168
Tô-ji
temple wall and moat
temple / architecture

J 210 261
Tô-ji
pagoda + pigeons
temple / architecture
D 232 171
Tô-ji
main hall - detail
temple / architecture
D 232 173
Tô-ji
entrance gate + main hall
temple / architecture

J 210 273
Tô-ji
pagoda + plum blossoms - Kyôto
Tempel / Architektur
J 210 272
Tô-ji
pagoda and garden in spring - Kyôto
Tempel / Architektur
J 210 275
Tô-ji
pagoda in summer - Kyôto
Tempel / Architektur

J 259 408
Tô-ji
pagoda + South Kyôto
temple / architecture
J 259 416
Tô-ji
pagoda + South Kyôto  (2)
temple / architecture