animal deities

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

racoon dog
tanuki


J 260 243
tanuki souvenir in Ishiyama-dera temple / Ôtsu


D 258 674
padded racoon dog in Shigaraki
tanuki / animal deities
D 258 675
racoon dog in Shigaraki  (2)
tanuki / animal deities

D 237 365
Seki / Tôkaidô
tanuki / animal deities
D 237 366
Seki / Tôkaidô  (2)
tanuki / animal deities

D 258 658
femini type
tanuki / animal deities
D 258 654
photgraphed object - tanuki sales in Shigaraki
tanuki / animal deities

J 218 055
Jôchi-ji temple - Kamakura
tanuki / animal deities
D 235 936
lucky cat maneki-neko + tanuki
tanuki / animal deities

D 258 680
tanuki jug
tanuki / animal deities
D 258 653
round body and red faced racoon dog
tanuki / animal deities
D 258 682
demon meeting
tanuki / animal deities