shrine

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

Futarasan-Chûgûshi-jinja 二荒山中宮祠神 社
Futarasan-Chûgushi shrine - Chûzenji / Nikkô-National Park
J 257 139
Futarasan Chûgûshi-jinja
shrine gate - Chûzenji lake / Nikkô National Park
shrine / architecture
J 257 140
Futarasan Chûgûshi-jinja
shrine gate = torii  (2)
shrine / architecture

J 257 138
Futarasan Chûgûshi-jinja
shrine gate + Chûzenji lake
shrine / architecture
J 257 158
Futarasan Chûgûshi-jinja
shrine gate made of metal
shrine / architecture


J 257 159
Futarasan Chûgûshi-jinja
gate + main hall - Chûzenji / Nikkô National Park
shrine / architecture
J 257 162
Futarasan Chûgûshi-jinja
main hall + Mount Nantai - Chûzenji / Nikkô-Nationalpark
shrine / architecture

J 257 163
Futarasan Chûgûshi-jinja
stone lanterns
shrine / architecture
J 257 160
Futarasan Chûgûshi-jinja
fence
shrine / architecture
J 257 160
Futarasan Chûgûshi-jinja
fence + stone lantern
shrine / architecture