rakan

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

rakan at Manpuku-ji temple
Uji City

J 215 328
Manpuku-ji temple  (2)
rakan / iconographyJ 215 324
Manpuku-ji - Uji City  (2)
rakan / iconography

J 215 325
Manpuku-ji - Uji  (3)
rakan / iconography