rakan

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

500 rakan at Reigen-ji temple
Kinpô-san / Kumamoto

J 221 086


J 221 018
Reigen-ji temple - Kinpô-san / Kumamoto
rakan / iconography
J 221 019
Reigen-ji - Kimpôsan / Kumamoto  (2)
rakan / iconography

J 221 042
Reigen-ji - Kimpôsan / Kumamoto  (3)
rakan / iconography
J 221 039
Reigen-ji - Kimpôsan / Kumamoto  (4)
rakan / iconography

J 221 043
Reigen-ji - Kimpôsan / Kumamoto  (5)
rakan / iconography
J 221 054
Reigen-ji - Kimpôsan / Kumamoto  (6)
rakan / iconography

J 221 050
Reigen-ji - Kimpôsan / Kumamoto  (7)
rakan / iconography
J 221 064
Reigen-ji - Kimpôsan / Kumamoto  (8)
rakan / iconography

J 221 081
Reigen-ji - Kimpôsan / Kumamoto  (9)
rakan / iconography
J 221 055
Reigen-ji - Kimpôsan / Kumamoto  (10)
rakan / iconography

J 221 067
Reigen-ji - Kimpôsan / Kumamoto  (11)
rakan / iconography
J 221 071
Reigen-ji - Kimpôsan / Kumamoto  (12)
rakan / iconography

J 221 059
Reigen-ji - Kimpôsan / Kumamoto  (13)
rakan / iconography
J 221 068
Reigen-ji - Kimpôsan / Kumamoto  (14)
rakan / iconography

J 221 072
Reigen-ji - Kimpôsan / Kumamoto  (15)
rakan / iconography
J 221 073
Reigen-ji - Kimpôsan / Kumamoto  (16)
rakan / iconography

J 221 074
Reigen-ji - Kimpôsan / Kumamoto  (17)
rakan / iconography
J 221 082
Reigen-ji - Kimpôsan / Kumamoto  (18)
rakan / iconography