Kita / Ôsaka City

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

Ôsaka Station
大阪駅 ôsaka-eki

D 260 896
Ôsaka Station - construction site in April 2009


D 260 091
JR train at Ôsaka Station
Kita / Ôsaka City