demon

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

oni
demon, devil, ogre


J 206 318


J 261 006
tile / Tenryû-ji temple - Kyôto City
oni / iconography
J 261 007
tile / Tenryû-ji - Kyôto  (2)
oni / iconography

J 221 138
tile / Enryaku-ji temple - Kyôto
oni / iconography

D 237 882
in front of a pottery in Shigaraki
oni / iconography
D 237 881
Shigaraki  (2)
oni / iconography

J 246 092
namahage - Akita City
oni / iconography
J 252 400
namahage - Akita  (2)
oni / iconography
J 239 290
green demon = Ao-oni-kun - Takamatsu City
oni / iconography

J 206 310
setsubun / red demon - Kyôto
oni / iconography
J 206 318
setsubunblue demon - Kyôto  (2)
oni / iconography

D 236 295
oni festival - blue demon
oni / iconography
D 236 293
oni-matsuri / Toyohashi City  (2)
oni / iconography
D 236 297
oni-matsuri - green demon  (3)
oni / iconography

D 235 713
setsubun / green demon - Osû-kannon temple / Nagoya City
oni / iconography

D 235 713a
setsubun / green demon - Osû-kannon  (2)
oni / iconography
D 235 713b
setsubun / green demon - Osû-kannon  (3)
oni / iconography
D 235 714
setsubun / demons - Osû-kannon  (4)
oni / iconography

D 235 727
setsubun / red demon - Osû-kannon  (4)
oni / iconography
D 235 717
setsubun / red demon - Osû-kannon  (5)
oni / iconography
D 235 729
demons + little girl - Osû-kannon  (6)
oni / iconography

D 235 730
green demon + little girl - Osû-kannon  (7)
oni / iconography
D 235 712
setsubun / green demon - Osû-kannon  (8)
oni / iconography
D 235 731
green demon + little girl - Osû-kannon  (9)
oni / iconography

D 235 722a
demons + feared children - Osû-kannon  (10)
oni / Ikonographie

D 235 723
demons + feared children - Osû-kannon  (11)
oni / iconography
D 235 722
demons + feared children - Osû-kannon  (12)
oni / iconography