Yokohama

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

Nissan Stadium 日産スタジアム
International Stadium Yokohama 横 浜国際総合競技場


J 250 300J 250 305
"Yokohama International Stadium" - outside view
soccer stadium / Yokohama City
J 250 299
"Yokohama International Stadium" - outside view - Soccer World Cup 2002
soccer stadium / Yokohama City
J 250 343
Nissan-Stadium - Yokohama
soccer stadium / Yokohama City

J 250 32
Yokohama International Stadium
 inside view
soccer stadium / Yokohama City
J 250 328
"Nissan-Stadion - Yokohama International Stadium"  (2)
soccer stadium / Yokohama City
J 250 320
Yokohama International Stadium / inside view
waiting for the world cup
soccer stadium / Yokohama City

J 250 324
Nissan Stadium - sponsor advertisements
soccer stadium / Yokohama City
J 250 334
Nissan-Stadium - Yokohama International Stadium  (3)
soccer stadium / Yokohama City

J 250 311
Nissan-Stadium - Yokohama International Stadium  (4)
soccer stadium / Yokohama City