Nagasaki

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

bird´s eye views


J 205 442a
Nagasaki Bay - docks


J 205 443
Nagasaki Bay - cityscape  (2)
bird's eye views / Nagasaki City

J 205 449
graveyard + cityscape
bird's eye views / Nagasaki City
J 205 468
kannon giant statue
bird's eye views / Nagasaki City

D 269 896
cityscape
bird's eye views / Nagasaki City
D 269 897
cityscape  (2)
bird's eye views / Nagasaki City

J 205 455
cityscape - residential area
bird's eye views / Nagasaki City

J 205 447
cityscape - residential area  (2)
bird's eye views / Nagasaki City
J 205 457
cityscape - residential area  (3)
bird's eye views / Nagasaki City