TANIGUCHI Yoshiro

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

KAGOSHIMA PREFECTURAL MUSEUM
OF CULTURE
/ REIMEIKAN
HISTORICAL MUSEUM
Kagoshima 1983


D 275 486


D 275 485
TANIGUCHI Yoshiro
Kagoshima Prefectural Museum of Culture / Reimeikan - Kagoshima City 1966
modern architecture
D 275 484
TANIGUCHI Yoshiro
Kagoshima Prefectural Museum of Culture / Reimeikan - Kagoshima  (2)
modern architecture

D 275 488
TANIGUCHI Yoshiro
Kagoshima Prefectural Museum of Culture / Reimeikan - Kagoshima  (3)
modern architecture
D 275 487
TANIGUCHI Yoshiro
Kagoshima Prefectural Museum of Culture  (4)
modern architecture