TANIGUCHI Yoshio

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

TÔKYÔ NATIONAL MUSEUM
HÔRYÛ-JI HÔMOTSUKAN *
Ueno-kôen / Tôkyô 1999

D 211 370

* Gallery of Hôryû-ji treasures

D 211 371
TANIGUCHI Yoshio
Tôkyô National Museum / Gallery of Hôryû-ji temple - Tôkyô 1999
modern architecture
D 211 374
TANIGUCHI Yoshio
Tôkyô National Museum - Gallery
of Hôryû-ji Treasures
- Ueno-kôen / Tôkyô
modern architecture