TANIGUCHI Yoshio

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

NAGANO PREFECTURAL SHINANO
ART MUSEUM
Nagano 1989


D 252 480
TANIGUCHI Yoshio
Nagano Prefectural Shinano Art Museum - Nagano City 1989
modern architecture
D 252 478
TANIGUCHI Yoshio
Nagano Prefectural Shinano Art Museum - Nagano  (2)
modern architecture

D 252 471
TANIGUCHI Yoshio
Nagano Prefectural Shinano Art Museum - Nagano  (3)
modern architecture
D 252 476
TANIGUCHI Yoshio
Nagano Prefectural Shinano Art Museum - Nagano  (4)
modern architecture

D 252 467
TANIGUCHI Yoshio
Nagano Prefectural Shinano Art Museum - Nagano  (5)
modern architecture
D 252 474
TANIGUCHI Yoshio
Nagano Prefectural Shinano Art Museum - Nagano  (6)
modern architecture