TAKENAKA CORPORATION

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

TÔKYÔ DOME
Tôkyô 1984

D 201 982

see at
Tôkyô Dome / NIKKEN SEKKEI