TAKENAKA CORPORATION

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

ASAHI SHINBUN HONSHA BUILDING
Nakanoshima / Ôsaka 1968


D 282 007
TAKENAKA CORPORATION
Asahi Shinbun Osaka Honsha Building - Nakanoshima / Ôsaka 1968
contemporary architecture
D 282 013
TAKENAKA CORPORATION
Asahi Shinbun Osaka Honsha Building - Ôsaka  (2)
contemporary architecture