NIKKEN SEKKEI

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

CHÛÔ ODORI FN BUILDING
Chûô-ku / Ôsaka 1997
* NIKKEN SEKKEI + FUJIKI KÔMUTEN

D 251 739
NIKKEN SEKKEI
Chûô Odori FN Building - Chûô-ku / Ôsaka 1997
modern architectureD 251 738
NIKKEN SEKKEI
Chûô Odori FN Building - height 102 m, floors 24  (2)
modern architecture

D 251 740
NIKKEN SEKKEI
Chûô Odori FN Building - architecture / Ôsaka  (3)
modern architecture