NIKKEN SEKKEI

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

TAKASHIMYA TIMES SQUARE (TTS)
Sendagaya / Tôkyô 1996
.
D 213 230

D 203 070
NIKKEN SEKKEI
Takashimaya Times Square (TTS) - Sendagaya / Tôkyô 1996
modern architecture
D 203 069
NIKKEN SEKKEI
Takashimaya Times Square + NTT-DoCoMo Yoyogi Building  (2)
modern architecture

D 213 219
NIKKEN SEKKEI
Takashimaya Times Square - s.a. department stores / Tôkyô  (3)
modern architecture
D 213 230
NIKKEN SEKKEI
Takashimaya Times Square - Sendagaya / Tôkyô  (4)
modern architecture


D 208 076
NIKKEN SEKKEI
Takashimaya Times Square - Tôkyô  (5)
modern architecture
D 208 078
NIKKEN SEKKEI
Takashimaya Times Square - Tôkyô  (6)
modern architecture