NIKKEN SEKKEI

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

LIBERTY TOWER MEIJI UNIVERSITY
Kanda / Tôkyô 1998

J 248 351

J 248 343
NIKKEN SEKKEI
Liberty-Tower / Meiji University - Tôkyô 1998
modern architecture
J 248 348
NIKKEN SEKKEI
Liberty-Tower - height 119 m, floors 23 - Tôkyô
modern architecture
J 248 344
NIKKEN SEKKEI
Liberty-Tower / Meiji University - Kanda / Tôkyô
modern architecture

J 248 349
Meiji University
Liberty Tower  (4)
modern architecture
J 248 351
Meiji University
Liberty Tower  (5)
university / education
J 248 345
Meiji University
Liberty Tower  (6)
university / education