NIKKEN SEKKEI

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

SOPHIA UNIVERSITY BUILDING NO. 10
Kioi-chô / Tôkyô 1982

D 213 315
Sophia University / Building Nr. 10 - Tôkyô 1982
modern architecture
D 213 314
Sophia University
Gebäude Nr.10 - Kioi-chô / Tôkyô  (2)
modern architecture
D 213 317
Sophia University / Building No. 10 - Tôkyô  (3)
modern architecture