MAEKAWA Kunio

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

YAMANASHI PREFECTURE
MUSEUM OF ART
YAMANASHI KENRITSU BIJUTSU-KAN
Kôfu 1978


D 237 226


D 237 233
MAEKAWA Kunio
Yamanashi Prefecture Museum of Art - Kôfu City 1978
modern architecture
D 237 231
MAEKAWA Kunio
Yamanashi Prefecture Museum of Art - Kôfu  (2)
modern architecture


D 237 227
"L´Homme Vegetal" / Okamoto Tarô - Kôfu
modern architecture

D 237 232
MAEKAWA Kunio
Yamanashi Prefecture Museum of Art - Kôfu  (3)
modern architecture
D 237 226
MAEKAWA Kunio
Yamanashi Prefecture Museum of Art - Kôfu  (4)
modern architecture