speciality shop

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

drugstore
 
J 260 145
Matsmumoto Kiyoshi - Hamamatsu


MATSUMOTO KIYOSHI
drugstore chain store

    J 260 144
chain store MATSUMOTO KIYOSHI - Hamamatsu City
drugstore / consumption

J 260 142
MATSUMOTO KIYOSHI - Hamamatsu  (2)
drugstore / consumption
J 260 144
MATSUMOTO KIYOSHI - Hamamatsu  (3)
drugstore / consumption

D 204 475
MATSUMOTO KIYOSHI - Ginza / Tôkyô
drugstore / consumption
D 204 474
MATSUMOTO KIYOSHI - Tôkyô  (2)
drugstore / consumption
D 204 476
MATSUMOTO KIYOSHI - Ginza / Tôkyô  (3)
drugstore / consumption

J 259 184
MATSUMOTO KIYOSHI - Tôkyô  (4)
drugstore / consumption
J 259 181
MATSUMOTO KIYOSHI - Ginza / Tôkyô  (5)
drugstore / consumption
J 259 185
MATSUMOTO KIYOSHI - Tôkyô  (6)
drugstore / consumption