Fukuoka / Hakata

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

Ôhori Park
Ôhori / Yakuin


D 254 825


D 254 813
historical bridge
Ôhori Park / Fukuoka City
D 254 814
pond
Ôhori Park / Fukuoka City

D 254 832
jogger
Ôhori Park / Fukuoka City
D 254 842
jogger  (2)
Ôhori Park / Fukuoka City

D 254 831
moving rules
Ôhori Park / Fukuoka City
D 254 830
"no fishing"
Ôhori Park / Fukuoka City

D 254 833
rest place
Ôhori Park / Fukuoka City
D 254 791
young women im summer kimono
students of Ômura Hair Dressing College
Ôhori Park / Fukuoka City

D 254 810
Ômura Hair Dressing College
Ôhori Park / Fukuoka City
D 254 802
Ômura Fashion Design College
Ôhori Park / Fukuoka City

D 254 844
Fukuoka Art Museum
Ôhori Park / Fukuoka City
J 271 138
Sun Life Ohori
Ôhori Park / Fukuoka City