castle / ruins

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

Kuwana-jô 桑名
Kuwana City
D 234 106
Kuwana-jô = Burg Kuwana
side tower / historical landing place - Kuwana City
castle / architecture
D 234 110
Kuwana-jô
side tower / landing place - Kuwana / Ise Bay  (2)
castle / architecture

D 234 103
Kuwana-jô
side tower / landing place - Kuwana / Ise Bay  (3)
castle / architecture
D 234 109
Kuwana-jô
side tower / landing place - Kuwana / Ise Bay  (4)
castle / architecture

D 234 114
Kuwana-jô
shrine gate torii + side tower
castle / architecture
D 234 121
Kuwana-jô
woodblock print - castle + ferry boats
castle / architecture
D 234 112
Kuwana-jô
torii + side tower  (2)
castle / architecture


D 234 113
Kuwana-jô
stone lantern + side tower
castle / architecture
D 234 119
Kuwana-jô
floodgate + side tower
castle / architecture

D 234 115
Kuwana-jô
side tower - shichiri sign
castle / architecture
D 234 124
Kuwana-jô
side tower + visitors
castle / architecture