castle / rebuilt castle tower

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

U-jô 鳥 城  Okayama-jō 岡山城
Okayama City

J 210 472


J 210 471
Okayama-jô = Okayama castle / U-jô = "crow castle"
main tower / donjon = tenshukaku - Okayama City
castle / architecture
J 210 466
Okayama-jô / U-jô
main tower / donjon  (3)
Burg / Architektur

H 232 132
Okayama-jô / U-jô
main towerOkayama  (4)
castle / architecture
H 232 127
Okayama-jô / U-jô
main towerOkayama  (5)
castle / architecture

H 232 131
U-jô
main towerOkayama  (6)
castle / architecture
J 210 455
U-jô
stairs to the donjonOkayama
castle / architecture

J 210 458
U-jô
entrance gateOkayama
castle / architecture
J 210 460
U-jô
entrance gateOkayama  (2)
castle / architecture

J 210 489
U-jô
Asahikawa river - Okayama
castle / architecture
J 210 486
U-jô
roof ornament with a tiger head and a carp body = shachihoko - Okayama
castle / architecture
J 210 485
U-jô
Asahi-kawa river - Okayama  (2)
castle / architecture

J 210 484
Okayama-jô / U-jô
Asahi-kawa + donjon
castle / architecture
J 210 450
Okayama-jô / U-jô
main towerOkayama  (7)
castle / architecture

J 210 449
U-jô
sculpture of a daimyô: Ukita Hideie (1573-1655)
castle / architecture
J 210 452
U-jô
   castle wall / embrasureOkayama
castle / architecture

J 210 461
U-jô
castle wall / embrasureOkayama  (2)
castle / architecture
J 210 462
Okayama-jô / U-jô
castle wall / embrasureOkayama  (3)
castle / architecture

J 252 115
U-jô
round embrasure for firearms = maruhazama
castle / architecture
J 210 454
Okayama-jô / U-jô
castle wall / embrasureOkayama  (4)
Burg / Architektur