castle / rebuilt castle tower

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

Ôgaki-jô 大垣城
Ôgaki City

J 224 326


J 224 337
Ôgaki-jô
donjon / main tower
castle / architecture
J 224 333
Ôgaki-jô = Ogaki castle
main tower = tenshukaku - Ôgaki City
castle / architecture
J 224 330
Ôgaki-jô
main tower  (3)
castle / architecture

J 224 322
Ôgaki-jô
statue of Toda Ujikane / feudal lord
castle / architecture
J 224 324
Ôgaki-jô
statue - Toda Ujikane / equestrian sculpture  (2)
castle / architecture

H 234 061
Ôgaki-jô
statue of Toda Ujikane + castle tower  (3)
castle / architecture
H 234 061a
Ôgaki-jô
statue of Toda Ujikane + castle tower  (4)
castle / architecture

J 224 326
Ôgaki-jô
statue of Toda Ujikane + castle tower  (5)
castle / architecture
J 224 335
Ôgaki-jô
main tower - detail
castle / architecture