castle / rebuilt castle tower
© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

Hiroshima-jô 広 島  Ri-jô
Hiroshima City

J 210 427


J 210 435
Ri-jô = "carp castle" or Hiroshima-jô = Hiroshima castle
moat + donjon - Hiroshima City
castle / architecture
J 210 430
Ri-jô / Hiroshima-jô
donjon - Hiroshima  (2)
castle / architecture

H 232 110
Ri-jô / Hiroshima-jô
donjon - Hiroshima  (3)
castle / architecture
H 232 115
Ri-jô / Hiroshima-jô
donjon - Hiroshima  (4)
castle / architecture

J 210 433
Ri-jô / Hiroshima-jô
donjon - Hiroshima  (5)
castle / architecture

J 210 427
Ri-jô / Hiroshima-jô
donjon - Hiroshima  (6)
castle / architecture
J 210 425
Ri-jô / Hiroshima-jô
donjon - Hiroshima  (7)
castle / architecture

D 261 137
Ri-jô / Hiroshima-jô
donjon - Detail  (8)
castle / architecture
D 261 135
Ri-jô / Hiroshima-jô
donjon - Hiroshima  (9)
castle / architecture
D 261 133
Ri-jô / Hiroshima-jô
donjon - Hiroshima  (10)
castle / architecture

D 261 138
Ri-jô / Hiroshima-jô
 donjon - detail  (11)
castle / architecture
D 261 119
Ri-jô / Hiroshima-jô
outer wall / moat - Hiroshima
castle / architecture

J 237 447
Ri-jô / Hiroshima-jô
outer wall / moat - Hiroshima  (2)
castle / architecture
J 205 158
Ri-jô / Hiroshima-jô
outer wall / moat - Hiroshima  (3)
castle / architecture
J 210 300
Ri-jô / Hiroshima-jô
outer wall / moat - Hiroshima  (4)
castle / architecture

J 237 461
Ri-jô / Hiroshima-jô
donjon + moat - Hiroshima
castle / architecture
J 210 441
Ri-jô / Hiroshima-jô
  donjon + moat - Hiroshima  (2)
castle / architecture
J 237 469
Ri-jô / Hiroshima-jô
outer wall / detail - Hiroshima
castle / architecture

J 237 471
Ri-jô / Hiroshima-jô
former imperial headquarters - Hiroshima
castle / architecture
D 261 131
Ri-jô / Hiroshima-jô
donjon + memorial stone
former imperial headquarters
castle / architecture
J 237 470
Ri-jô / Hiroshima-jô
former imperial headquarters - Hiroshima  (2)
castle / architecture

D 261 128
Ri-jô / Hiroshima-jô
former imperial headquarters - Hiroshima  (3)
castle / architecture
D 261 129
Ri-jô / Hiroshima-jô
former imperial headquarters - Hiroshima  (4)
castle / architecture