castle / ruins

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

Hagi-jô 萩城
Hagi City


J 249 054


date taken: November 2000

J 249 059
Hagi-jô
castle wall + moat - Hagi City  (2)
castle / architecture
J 249 058
Hagi-jô
castle wall + moat  (3)
castle / architecture

J 249 055
Hagi-jô
castle wall + moat  (4)
castle / architecture
J 249 054
Hagi-jô
castle wall + moat  (5)
castle / architecture

J 249 069
Hagi-jô
castle wall + moat  (6)
castle / architecture
J 249 060
Hagi-jô
castle wall + moat  (7)
castle / architecture

J 249 061
Hagi-jô
castle wall + moat  (8)
castle / architecture
J 249 051
Hagi-jô
castle wall  (9)
castle / architecture

J 249 052
Hagi-jô
castle wall  (10)
castle / architecture
J 249 051
Hagi-jô
place of the former main tower  (11)
castle / architecture

J 249 063
Hagi-jô
castle wall + moat  (12)
castle / architecture
J 249 066
Hagi-jô
castle wall + moat  (13)
castle / architecture

J 249 050
Hagi castle = Hagi-jô
historical picture / main tower
castle / architecture
J 249 105
Hagi-jô
miniature castle - Hagi City
castle / architecture