Sumidagawa bridges

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

Kuramae bridge
蔵前橋 kuramae-bashi


D 313 133

completed 1927 - length 173 m - height 22m - Tôkyô


D 286 224
Kuramae-bashi = Kuramae bridge
Sumida-gawa river - Tôkyô
Sumidagawa bridge / bridges

D 285 103
Kuramae-bashi
bridge railing / sumô wrestler - Tôkyô  (3)
Sumidagawa bridge / bridges
D 285 092
Kuramae-bashi
Sumida-gawa - Tôkyô  (4)
Sumidagawa bridge / bridges

D 285 102
Kuramae-bashi
Sumida-gawa - bridge railing / geisha  (5)
Sumidagawa bridge / bridges
D 285 095
Kuramae-bashi
Sumida-gawa - Tôkyô  (6)
Sumidagawa bridge / bridges
D 285 105
Kuramae-bashi
Sumida-gawa - Tôkyô  (7)
Sumidagawa bridge / bridges

D 285 106
Kuramae-bashi
Sumida-gawa - Tôkyô  (8)
Sumidagawa bridge / bridges
D 285 091
Kuramae-bashi
Sumida-gawa + Tokyo Sky Tree - Tôkyô  (9)
Sumidagawa bridge / bridges

D 267 895
Kuramae-bashi
down view
Sumidagawa bridge / bridges
D 267 892
Kuramae-bashi = Kuramae bridge
down view  (2)
Sumidagawa bridge / bridges
D 267 893
Kuramae-bashi
down view  (3)
Sumidagawa bridge / bridges

D 209 769
Kuramae-bashi
Sumida-gawa - homeless' residence
Sumidagawa bridge / bridges